STARCO

Salgs og leveringsbetingelser Gulf Smøremidler

Selger:


Starco Norge AS, org.nr 934531345

Postadresse:Postboks 204, 2041 Kløfta

Besøksadresse: Dyrskuevegen 38, 2040 Kløfta

Juridisk adresse: Dyrskuevegen 38, 2040 Kløfta

Telefon: 63947800

Epostadresse: post@starco.no


1. PRISER

Det vises til de til enhver tid gjeldende priser. Prisene er eks. mva. og avgifter og kan endres med omgående virkning uten forvarsel.

Leveringsdagens priser gjelder. Ved tilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller maks. 1 mnd. fra tilbudsdato dersom frist ikke er angitt.

OBS: Smøreoljeavgift tilkommer de oppgitte priser, som for tiden utgjør kr. 2,23 eks mva. pr. liter.


2.LEVERINGSBETINGELSER

For normalleveranser er prisene å forstå fritt levert kundens utsalgssted, med mindre annet er avtalt. Egenandel frakt på ordre mindre enn kr. 7.500,- netto belastes med kr. 375,-.

Eiendomsretten for varen forblir hos leverandøren inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet. Leverandøren har salgspant etter Lov av 8.2.1980 nr. 2 om pant.

3. BETALINGSBETINGELSER

Betalingsbetingelser gis etter kredittvurdering. Ved for sen betaling belastes renter etter gjeldende rentesats. Ved mislighold av en eller flere av våre fordringer forfaller vårt til- godehavende straks til betaling. Vi anser dermed vårt kredittforhold som opphørt, og fremtidig salg vil skje mot kontant betaling. Ny kreditt kan ikke innvilges før ny vurdering er foretatt. Det regnes som mislighold når inkassovarsel er sendt og betalingsfristen i dette er oversittet.

Kortinformasjon

Når du handler hos Starco Norge AS blir betalingen behandlet av Nets, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk

Ved bruk av bank- eller kredittkort via Starcos nettbutikk vil den totale kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Betalingskortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt/når varene er ferdig plukket. Uavhentede og ikke-betalte bestillinger, se punkt 5 og 6 i våre salgs- og leveringsbetingelser.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Dersom kunde legger inn en bestilling for deretter å kansellere denne igjen, vil det likevel bli reservert et beløp på kundens konto. Dette kanselleres av Starco Nettbutikk med en gang, men kunden kan oppleve at beløpet er reservert på kontoen litt lenger. Hvor lenge en reservasjon varer er avhengig av kortutsteder, men normalt mellom 1-3 virkedager.


4. ANDRE BETINGELSER

Eventuelle rabatter er i henhold til inngått avtale med selger. Hvis ikke slik avtale er inngått gjelder de til enhver tid gjeldende standardrabatter. Heving av kjøpet på grunn av forsinkelser, kan kun gjøres hvis selger har garantert leveringstid og levering finner sted mer enn 14 dager etter dette.

Manko, feilleveranser eller transportskade må meldes umiddelbart til selger etter vare-mottak. Kunden må selv kontrollere eventuelt avvik i antall kolli og om det er synlige transportskader. Transportskade tas opp med transportør omgående med anmerkning på fraktbrev. En skade/feil ved en vare, hvor det er ønskelig med avslag i prisen/eventuelt bytting av varen, må meddeles selger skriftlig med henvisning til ordrenummer og dato innen produktet monteres på plass. Vi aksepterer ikke vareadresser som ikke samsvarer med fakturamottakers egne eller faste utsalgssteder.

Starco Norge AS benytter egeninkasso fra INKA Management AS for inndrivelse av utestående fordringer.

5. VEDRØRENDE RETUR

Det er ingen returrett på Gulf smøremidler og kjemi.

6. VEDRØRENDE AVBESTILLINGER

Alle avbestillinger skal omgående foretas av kjøper. For sen avbestilling av ikke lagerførte varer hos selger belastes med min. 25% avbestillingsgebyr med tillegg av frakt og evt. emballasje.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.